OnderdeelDuur lesBedrag
Puppycursus (8 lessen in opeenvolgende weken)45 min€ 135,-
Basiscursus & combicursus ( 8 lessen opeenvolgend)60 min€ 135,-
Sport & spel (8 lessen opeenvolgend)60 min€ 135,-
Abonnement per kwartaal *60 min€ 125,-
Coaching half uur (of 5 sessies voor de prijs van 4)**30 min€ 45,-
Coaching uur (of 5 sessies voor de prijs van 4) **60 min€ 75,-

* Je kunt een abonnement aanschaffen nadat je 3 keer een combicursus of sport en spel leskaart hebt aangeschaft.
** Voor een eerste privé sessie wordt altijd 60 minuten in rekening gebracht. Daarna bestaat de optie om 5 sessies voor de prijs van 4 aan te schaffen.

* Na 3 leskaarten van een sport&spel cursus, kan je een abonnement aanschaffen

Reiskosten: 24 cent per kilometer gerekend vanaf 9231 XE, 14


Voorwaarden:

1.1 Cursisten en klanten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met Caren Appelman eigenaar van Hondencentrum Chimié. Men is definitief cursist op de datum van inschrijving én betaling. Je ontvangt na aanmelding een factuur. Deze dient voldaan te zijn voorafgaand aan de (eerste) afspraak.

1.2 Een gemaakte afspraak voor een privétraining al dan niet op locatie, dient uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Er is dan geen betaling verschuldigd. Indien er niet of te laat wordt afgezegd, dient de cursist de helft van het afgesproken bedrag te betalen, ongeacht de reden.

1.3 Het cursusgeld dat betaald wordt voor een cursus van 8 lessen, geldt voor 8 aansluitende weken, ingaande op de eerste lesdag. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en worden niet terugbetaald. Mochten er door omstandigheden – zoals onweer of vorst – de lessen niet kunnen plaatsvinden (dit ter beoordeling aan Hondencentrum Chimié) dan schuift de eindigingsdatum een week op.

1.4 Het cursusgeld dat betaald wordt bij een abonnement, geldt voor 1 kwartaal. In dit kwartaal biedt Hondencentrum Chimié minimaal 10 lessen aan. Mochten er door omstandigheden – zoals onweer of vorst – minder dan 10 lessen op het gebruikelijke tijdstip gegeven kunnen worden, zullen die lessen – in overleg – ingehaald worden op een andere dag.

1.5 Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er eerst contact te zijn tussen cursist en Hondencentrum Chimié. Na overleg tussen beide partijen en als het een geldige reden* betreft, zullen indien mogelijk de lessen op het later moment in overleg worden ingehaald. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.

1.6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Hondencentrum Chimié, dan wordt het resterende cursusgeld – na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal – aan de cursist gerestitueerd.

* Onder geldige reden wordt verstaan: langdurige blessure van baas en/ of hond, ziekte van hond (desgevraagd dienen hier stukken over overlegd te worden waaruit blijkt dat er sprake is van een dusdanige medische situatie dat vervolgen van de trainen niet bevorderlijk/mogelijk is), herplaatsing hond of hond is overleden.  Redenen als bijvoorbeeld: regen, kou, ander werk of geen oppas komen voor eigen rekening.